Amaç ve Nitelik

TeamCon, ulusal/uluslararası kongre, konferans ve benzeri organizasyonları hedeflenen amaç doğrultusunda, etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Teamcon, turizm sektörünün önde gelen dört kuruluşunun kaynaklarını bir araya getirerek oluşturduğu ülkemizdeki ilk ve tek iş ortaklığı, bir tüzel kişiliktir.

Uluslararası Kongre ve Organizasyonlar, 21. yüzyılda ülkemizin turizm gelirini oluşturan önemli kaynaklardan biri olacaktır. Bu sektör, gerek ülkemize gelen yabancı katılımcı başına elde edilen gelir, gerekse de yılın tamamına yayılabilirliği açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

Tanıtım açısından da ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve gelişmiş ülkelerde başlı başına bir endüstri olarak gelişen uluslararası kongre ve organizasyon sektörü; titiz bir planlama, detay yönetimi, ekip çalışması, yeni teknolojilerin uygulanması ve güçlü bir finansal birikimi bir arada bulundurmayı gerekli kılmaktadır.

Teamcon olarak hedefimiz, ortak şirketlerimizden aldığımız güçle, geçmiş birikimlerimizi bir araya getirerek %100 başarıyı yakalamak ve karar vericilerle birlikte çalışarak dünya çapında ses getiren kongre ve organizasyonları ülkemize kazandırmaktır.

Biz Bir Takımız

Teamcon'un en önemli gücü, ortak şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşmuş beyin takımıdır. Teamcon'un yönetim kademelerini oluşturan bu takım, başarı için herbirinin sahip olduğu özelliklere göre iş ve yönetim sorumluluğu dağılımı yapmışlar ve böylece Teamcon'un iş alanı içinde güçlü bir kadro oluşturmuşlardır.

Yönetim organizasyonunda başkan ve başkan yardımcısı Teamcon'u temsil eder. Bunlara bağlı çalışan genel müdür, yetkileri çerçevesinde tüm şirket organizasyonunu yönetir. Takımı oluşturan diğer oyuncular özel işlevler üstlenerek her aşamadaki detaylarla ilgilenir ve aynı zamanda denetim görevini yerine getirirler. Teamcon ofisinde, ulusal ve uluslararası kongre ve organizasyon planlaması, pazarlaması, satışı ve operasyonunu yürüten genç, dinamik bir kadro görev yapmaktadır. Bu yapılanmadaki amaç; Teamcon'u yöneten takımın karar vericilerle bire bir çalışmasına olanak vermek ve hizmetlerin üst düzeyde yerine getirilmesini sağlamaktır.

Kurucu Ortaklarımız